Apen Op Water Lied:
(op de melodie van "smakelijk eten" / "vader jacob")

APEN OP WATER
APEN OP WATER
DAT ZIJN WIJ
DAT ZIJN WIJ
WIJ GAAN LEKKER ROEIEN
WIJ GAAN LEKKER ROEIEN
ROEI, ROEI, ROEI
ROEI, ROEI, ROEI
RRROEI!!!