Deze versie van het reglement is slechts een indicatie, er kunnen geen rechten aan ontleend worden, de versie in het programmaboekje is bindend. De wedstrijden worden verroeid volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB.

De Herfst Regatta kent 3 verschillende wedstrijden.
Voor de eerstejaars is er een boord-aan-boord race over 300 meter met staande start. De 300 meter wordt verroeid van paaltje 125 (rondwegbrug) naar paaltje 128. Alle ploegen dienen te beschikken over ervaren stuurlieden. Er wordt gebruik gemaakt van een poule-systeem. Een poule bestaat uit drie of vier ploegen.
Voor de oudere jaars is er een 3-kamp en een 4-kamp.
De 3-kamp wordt verroeid over de afstanden 300, 1000 en 1900 meter.
De 4-kamp wordt verroeid over de afstanden 300, 1000, 2800 en 8100 meter.

Ploegen dienen zich vr de in het programma vermelde vlottijd te melden op het vlot. Instappen geschiedt op aanwijzing van de vlotbaas en dient zo snel mogelijk te gebeuren. Met het oproeien dient gewacht te worden tot de laatste ploeg van het voorgaande blok is gefinished. Uitstappen geschiedt in volgorde van aankomst. Om een vlotte doorstroming van uitstappende, instappende en oproeiende ploegen te verzekeren dient de stuurinstructie van het programmaboekje gevolgd te worden.

Alle ploegen dienen duidelijk zichtbaar een rugnummer te dragen, ook tijdens het oproeien.

Indien een ploeg zich benadeeld voelt door de gang van zaken tijdens de race, dient zij dit direct na de finish kenbaar te maken aan de commissie van aankomst, door handopsteken. Direct na het uitstappen dient het protest schriftelijk te worden toegelicht op het wedstrijdsecretariaat, waarna de jury zo spoedig mogelijk een oordeel zal vellen.

Aanwijzingen van wedstrijdfunctionarissen dienen strikt te worden opgevolgd.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.